Apsen Tekstil Mesafeli Satış Sözleşmesi

ÖN BİLGILENDİRME

MADDE 1- SATICI BİLGİLERİ

MADDE 1.1 – SATICI
Ünvanı: APSEN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi: Mehmet Nesih Özmen Mah. Fatih caddesi Alaybey sok no:14/2  Merter/Güngören/Istanbul
Telefon: +90 212 557 33 03

MADDE 1.2 - ALICI

Müşteri olarak www.apsentekstil.com alışveriş sitesine üye olan kisi.  Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 2 -SATIŞA KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Mal ya da hizmetlerin temel özelliklerini www.apsentekstil.com adresinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değistirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 Ürünün  türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme sekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir ve iade edilmez. Kampanya kapsamında ve/veya belirli meblağ üzerindeki satışı bu kapsamda değildir.

MADDE 3 -GENEL HÜKÜMLER
 

3.1) ALICI, www.apsentekstil.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de dogru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.
3.2) Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi asmamak koşulu ile her bir ürün için Alıci’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kisi/kuruluşa teslim edilir. 
3.3) Kargo firmasının, ürünü Alici’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün Alici’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
3.4) SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
3.5) SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
3.6) SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 14 günlük süre içinde tahsil edilen bedeli Alici’ya iade eder.
3.7) Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyit edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
3.8) Ürünün tesliminden sonra Alici’ya ait kredi kartının Alıcı’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksiz veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusun ürün bedelini SATICI ‘ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI ‘ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri Alici’ya aittir.
3.9) SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alici’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alici’nin siparisi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için Satıcının herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

MADDE 4 CAYMA HAKKI

ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün  kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin mali reddederek sözleşmeden cayma hakkini kullanabilir.

Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI ‘ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün 5. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkin kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya Alici’ya teslim edilen ürünün faturası, (Iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri Alici’ya iade etmekle yükümlüdür.

e) ALICI, cayma hakkini kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde mali satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.

e) Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malin değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa ALICI kusuru oranında Satıcının zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

g) Cayma hakki nedeniyle iade edilen ürünün satıcıya geri gönderilirken ödenen kargo bedeli siparişlerinde SATICI  tarafından karşılanacaktır.

h) SATICI ürün satarken Alici’dan tahsil ettiği kargo ücretini iade etmez. 

 

 MADDE 5- ŞİKAYET

ALICI her türlü şikayetini www.apsentekstil.com adresine veya +90 212 557 33 03  numaralı telefon aracılığı ile iletir. SATICI Müşteri Memnuniyeti ilkesi çerçevesinde her türlü soruna çözüm getirmekle yükümlüdür.

İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alici’nin mal veya hizmeti satin aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 
 

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1        – SATICI
Ünvanı : APSEN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞiRKETi
Adresi : Mehmet Nesih Özmen Mah. Fatih caddesi Alaybey sok no:14/2  Merter/Güngören/Istanbul

1.2        Telefon : +90 212 557 33 03

1.2 – ALICI

Müşteri olarak www.apsentekstil.com alisveris sitesine üye olan kisi. 

Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 2 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, Alici’nin SATICI ‘ya ait www.apsentekstil.com Internet sitesinden elektronik ortamda siparisini yaptigi asagida nitelikleri ve satis fiyati belirtilen ürünün satisi ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayili Tüketicilerin Korunmasi Hakkindaki Kanun ve Mesafeli Sözlesmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkinda Yönetmelik hükümleri geregince taraflarin hak ve yükümlülüklerinin saptanmasidir.

MADDE 3 – SÖZLESME KONUSU ÜRÜN
Ürünün türü, miktari, marka/modeli, rengi, adedi, satis bedeli, ödeme sekli, siparisin sonlandigi andaki bilgilerden olusmaktadir

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER
4.1 ALICI, www.apsentekstil.com internet sitesinde sözlesme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satis fiyati ve ödeme sekli ile teslimata ve bunun masraflarinin ALICI tarafindan karsilanacagina, teslimatin gerçeklestirilecegi süreye ve Saticinin tam ticari unvani, açik adresi ve iletisim bilgilerine iliskin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi oldugunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdigini beyan eder.

ALICI; bu sözlesmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözlesmelerin akdinden önce, Satici tarafindan Tüketici’ye verilmesi gereken adres, siparisi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyati, ödeme ve teslimat bilgilerini de dogru ve eksiksiz olarak edindigini teyid etmis olur.

4.2 Sözlesme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi asmamak kosulu ile her bir ürün için ALICI’nin yerlesim yerinin uzakligina bagli olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açiklanan süre içinde ALICI veya gösterdigi adresteki kisi/kurulusa teslim edilir. Madde 3’te gösterilen teslimata iliskin her türlü kargo ücreti ALICI tarafindan karsilanacak olup siparisine iliskin faturasina “Gönderim Ücreti” adi altinda yansitilacaktir.

4.3 Sözlesme konusu ürün, ALICI’dan baska bir kisi/kurulusa teslim edilecek ise, teslim edilecek kisi/kurulusun teslimati kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4 Kargo firmasinin, ürünü ALICI’ya teslimi asamasinda karsilasacagi her türlü sorun nedeniyle, siparisi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayi SATICI sorumlu tutulamaz.

4.5 SATICI, sözlesme konusu ürünün saglam, eksiksiz, sipariste belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanim kilavuzlari ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.6 SATICI, hakli bir sebebe dayanmak sartiyla, sözlesmeden dogan ifa yükümlülügünün süresi dolmadan ALICI’ya esit kalite ve fiyatta farkli bir ürün tedarik edebilir.

4.7 SATICI, siparis konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansizlasmasi halinde sözlesme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözlesmeden dogan ifa yükümlülügünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ya esit kalite ve fiyatta farkli bir ürün tedarik edebilir.

4.8 Sözlesme konusu ürünün teslimati için isbu sözlesmenin ALICI tarafindan elektronik ortamda imzalanmasi ve ürünün bedelinin ALICI’nin tercih ettigi ödeme sekli ile ödenmis olmasi sarttir. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayitlarinda iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülügünden kurtulmus kabul edilir.

4.9 ALICI alisveris esnasinda sisteme tanimladigi kredi karti bilgilerinin dogru oldugunu, bu kredi kartinin kullanimindan dolayi kaynaklanacak her türlü hukuki ve cezai yasal sorumlulugunun kendisinde oldugunu kabul ve taahhüt eder. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartinin ALICI’nin kusurundan kaynaklanmayan bir sekilde yetkisiz kisilerce haksiz veya hukuka aykiri olarak kullanilmasi nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusun ürün bedelini SATICI ‘ya ödememesi halinde, Alici’nin kendisine teslim edilmis olmasi kaydiyla ürünün 3 gün içinde SATICI ‘ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri Alici’ya aittir. Eger ALICI ürünü geri göndermezse kredi kartindan herhangi bir nedenle ürün bedelinin alinmamasi veya ürün bedelinin kredi kartina iade edilmesi durumlarinda ürün bedelinin hiçbir ihtara gerek kalmaksizin SATICI banka hesaplarina havale edilecegini kabul ve taahhüt eder. 

4.10 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulasimin kesilmesi gibi olaganüstü durumlar nedeni ile sözlesme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alici’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparisin iptal edilmesini, sözlesme konusu ürünün varsa emsali ile degistirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasina kadar ertelenmesi haklarindan birini kullanabilir. Alici’nin siparisi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.11 SATICI tarafindan bir kampanya araciligi ile müsteriye verilen puanlarin geçerlilik sartlarini SATICI belirler.

Alici’nin kredi karti ile yaptigi ödemelerde ise, ürün tutari, siparisin ALICI tarafindan iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarin bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarina yansimasi tamamen banka islem süreci ile ilgili oldugundan, ALICI, olasi gecikmeler için Saticinin herhangi bir sekilde müdahalede bulunmasinin mümkün olamayacagini ve SATICI tarafindan kredi kartina iade edilen tutarin banka tarafindan ALICI hesabina yansitilmasinin ortalama 2 ile 3 haftayi bulabilecegini simdiden kabul etmektedir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI
ALICI, sözlesme konusu ürünün kendisine veya gösterdigi adresteki kisi/kurulusa tesliminden itibaren 14 gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksizin cayma hakkina sahiptir.

Ancak, yilbasi, bayramlar, anneler günü gibi belirli günlere yönelik Alici’ya özel olarak hazirlanan, satisa sunulan ve/veya ithal edilen ürünlerde, kampanya ve promosyon ürünlerinde ürünün iadesi alinamamakta; ALICI bu sartlari kabul ederek alisverisini gerçeklestirmektedir.

Cayma hakkinin kullanilmasi için 14 günlük süre içinde SATICI ‘ya faks veya eposta ile bildirimde bulunulmasi sarttir. Bu hakkin kullanilmasi halinde,

a) 3. kisiye veya Alici’ya teslim edilen ürünün faturasi, (Iade edilmek istenen ürünün faturasi kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemis oldugu iade faturasi ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturasi kurumlar adina düzenlenen siparis iadeleri IADE FATURASI kesilmedigi takdirde tamamlanamayacaktir)

b) Iade formu,

c) ALICI cayma hakkini kullandigina iliskin bildirimi yönelttigi tarihten itibaren on gün içinde mali satici veya saglayiciya ya da yetkilendirmis oldugu kisiye iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalaji, varsa standart aksesuarlari ile birlikte eksiksiz ve hasarsiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Cayma hakki nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafindan karsilanacaktir. SATICI ürün satarken Alici’dan tahsil ettigi kargo ücretini iade etmez. 

Ürün SATICI ‘ya iade edilirken, ürünün teslimi sirasinda Alici’ya ibraz edilmis olan orijinal faturanin da (muhasebe kayitlarimizda tutarliligi saglamak amaciyla) iade edilmesi gerekmekte olup faturanin ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 gün içerisinde SATICI ‘ya gönderilmemesi durumunda iade islemi gerçeklestirilmeyecek, ürün ayni sekilde karsi ödemeli olarak Alici’ya geri gönderilecektir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanin üzerine de “iade faturasidir” ibaresi yazilip ALICI tarafindan imzalanacaktir.

 

MADDE 7 – BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ
Alici’nin temerrüde düsmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasindan dolayi Saticinin olusan zarar ve ziyanini ödemeyi kabul eder. Alici’nin temerrüdünün Saticinin kusurundan kaynaklandigi hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karsilamak mecburiyetinde olmayacaktir.

MADDE 8 – YETKILI MAHKEME

Isbu Mesafeli Satis Sözlesmesi’nin uygulanmasinda, Gümrük ve Ticaret Bakanliginca ilan edilen degere kadar Alici’nin mal veya hizmeti satin aldigi ve ikametgahinin bulundugu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 

Lütfen Dikkat: Kargo tutanagini imzalamadan önce kargo paketinizin tasimadan dolayi hasarli olup olmadigini lütfen kontrol ediniz. Kargo paketinizde herhangi bir nedenle hasar var ise teslimatla ilgili hiç bir belgeyi imzalamadan kargo yetkilisine tutanak tutulmasi için kargonuzu iade ediniz. Size tarafimizdan yeni ürünleriniz derhal gönderilecektir. Kargo paketi hasarli olan ürünlerin teslim alinmasi durumunda içindeki ürünlerin hasarindan veya eksikliginden APSEN TEKSTIL sorumlu degildir.